คลีนิกทันตแพทย์สมเกียรติ สาขา รามคำแหงและเมืองทองธานี

Featured

คลีนิกทันตแพทย์สมเกียรติ มี 2 สาขา คือ

 1. รามคำแหง แผนที่ โทร:02-5301004,02-934-6612
 2. เมืองทองธานี แผนที่ โทร:02-573-6701,02-574-6701

email: skdentalclinic@hotmail.com

เวลาทำการ:วันจันทร์-เสาร์ 10.00-20.00 น.

วันอาทิตย์  10.00-18.00 น.

 

 

รายการรักษาทางด้านทันตกรรม

 • X-Ray
 • จัดฟัน
 • ขุดหินปูน (Scaling)
 • อุดฟัน (Filling)
 • ปิดช่องฟันห่าง (Diastema Closure)
 • ถอนฟัน (Extraction)
 • ผ่าฟันคุด (Surgery Impaction)
 • รักษาโรคเหงือก (Root Plaing)
 • รักษารากฟัน
 • (ไม่รวม x-ray และการบูรณะ)
 • (Root Canal Treatment)
 • แกน (Post + Core)
 • ครอบฟัน (Crown Bridge)
 • รากเทียม (Implant)
 • ฟอกสีฟัน (Bleaching)
 • เคลือบร่องฟัน (Sealant)
 • เคลือบฟลูออไรด์ (Fluoride)
 • ปลอดเชื้อ (Sterilization)

รากเทียมช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

รากเทียมช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

สมัยก่อนเมื่อเกิดการสูญเสียฟันการใส่ฟันปลอมทดแทนมีเพียงสองอย่างอย่างแรกคือฟันปลอมแบบถอดได้ซึ่งต้องอาศัยตะขอเกาะที่ตัวฟัน ดูไม่สวยงามซ้ำยังเป็นที่เกาะของเศษอาหาร เป็นสาเหตุของการสูญเสียฟันเพิ่มขึ้น ในกรณีที่ไม่มีฟันเหลือให้ตะขอได้ยึดเหนี่ยวก็ต้องอาศัยการขยายฐานฟันปลอมบนให้เต็มเพดานและครอบคลุมสันเหงือกล่างทั้งหมด เป็นที่เกะกะรำคาญใจไม่สบายปากพูดไม่ชัด และเมื่อสันเหงือกยุบตัวลงตามกาลเวลา ฟันปลอมจะหลวมหลุดไม่กระชับเหมือนเดิม ก็ใช้ความชำนาญเลี้ยงฟันปลอมให้อยู่ในปาก พอกล้อมแกล้มใช้กันไป คอยระวังตอนหัวเราะดังดังเพราะฟันปลอมอาจหลุดกระเด็นให้ขายหน้าประชาชน

 

 

 

 

 

 

ฟันปลอมประเภทที่สองคือฟันปลอมแบบติดแน่น  เมื่อฟันหายไปหนึ่งซี่ฟันข้างเคียงช่องว่างต้องถูกกรอให้เล็กลงโดยรอบเพื่อทำเป็นครอบฟันติดกันสามซี่เรียกว่าสะพานฟัน  ถ้าฟันข้างเคียงช่องว่างเป็นฟันที่มีรอยผุใหญ่ๆ  ก็พอทำใจได้ว่าคุ้มค่า  แต่บ่อยทีเดียวที่ฟันที่ถูกกรอนั้นเป็นฟันดีดีไม่มีรอยผุเลย  แต่ต้องถูกกรอเอาเนื้อฟันส่วนที่แข็งแรงที่สุดออกจึงมีโอกาสที่จะผุใต้ครอบถ้าทำคนไข้ทำความสะอาดไม่ดี 

รากเทียมจึงเป็นทางออกของปัญหาต่างๆดังกล่าวข้างต้น  เสียฟันไปหนึ่งซี่ก็ทดแทนด้วยรากเทียมหนึ่งซี่สมเหตุผลดี  รากเทียมในรูปแบบของหมุดหรือบาร์ใช้ในการยึดฟันปลอมถอดได้ทั้งปากผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทพญ. มนูญ ดุจหนึ่งคุณากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ารักษา

อัตราค่ารักษา

สำหรับอัตราค่ารักษา โทรสอบถามได้ที่ คลินิกทันตแพทย์สมเกียรติ

สาขา รามคำแหง โทร:02-5301004,02-934-6612

สาขา  เมืองทองธานี โทร:02-573-6701,02-574-6701

เวลาทำการ:วันจันทร์-เสาร์ 10.00-20.00 น.

วันอาทิตย์  10.00-18.00 น.

 

 

Somkiat Dental Clinic Price
รายการ รายละเอียด
ราคา
X-Ray

xxx
ขุดหินปูน (Scaling)

xxx
อุดฟัน (Filling) สีเงิน (Amalgum) 1 ด้าน xxx


ด้านต่อไป xxx

สีเหมือนฟัน (Composite Resin) 1 ด้าน xxx


ด้านต่อไป xxx
ปิดช่องฟันห่าง (Diastema Closure)

xxxx
ถอนฟัน (Extraction)

xxx
ผ่าฟันคุด (Surgery Impaction)

xxxx
รักษาโรคเหงือก (Root Plaing) ไม่รวมยาชาและ x-ray ซี่ละ xxx
รักษารากฟัน รากแรก รากละ xxxx
(ไม่รวม x-ray และการบูรณะ) รากต่อไป รากละ xxxx
(Root Canal Treatment) กรณีที่รากตีบ/ใส่ยา คิดเพิ่มรากละ xxx
แกน (Post + Core) Non-Precious
xxxx
ครอบฟัน (Crown Bridge) Non-Precious
xxxx

ทอง 2%
xxxx

ทอง 50%
xxxx

ทอง 88%
xxxx
รากเทียม (Implant)
ซี่ละ xxxxx
ฟอกสีฟัน (Bleaching) Home Bleaching
xxxx

In-Office Bleaching ซี่ละ xxx
เคลือบร่องฟัน (Sealant)
ซี่ละ xxx
เคลือบฟลูออไรด์ (Fluoride)

xxx
ปลอดเชื้อ (Sterilization)
ครั้งละ 50-100